М-Г-Ж_Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік