Звіт про фінансові результати _Звіт про сукупний дохід_ за 2015 рік.rtf