Звіт про фінансові результати _Звіт про сукупний дохід_ за 2016 рік.rtf