Звіт про рух грошових коштів _за прямим методом_ за 2016 рік.rtf