Ліцензії та документи

Фінансова звітність

Фінансова звітність
Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2020 р.
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2020 рік
Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2020 рік
Звіт про власний капітал за 2020 рік
Примітки до фінансової звітності_2020 р.
Звіт незалежного аудитора станом на 31.12.2020 р.
Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2019 р.
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2019 рік
Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2019 рік
Звіт про власний капітал за 2019 рік
Примітки до фінансової звітності_2019 р.
Звіт незалежного аудитора станом на 31.12.2019 р.
Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2018 рік
Звіт незалежного аудитора станом на 31.12.2018 р.
Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2018 р.
Звіт про власний капітал за 2018 рік
Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2018 рік
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2018 рік
Примітки до фінансової звітності_2018 р.

Інформація, що підлягає оприлюдненню

Інформація, що підлягає оприлюдненню
Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій
Бюлетень для голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів АТ «СК «МЕГА-ГАРАНТ»
Повідомлення про дистанційне проведення позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «СК «МЕГА-ГАРАНТ»
Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій
Особлива інформація про зміну Наглядової Ради
Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій
Бюлетень для голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів 30.09.22
Бюлетень для кумулятивного голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів 30.09.22
Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій
Повідомлення про дистанційне проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства 30.09.2022 р.
Повiдомлення про виникнення особливої iнформацii
Повiдомлення про виникнення особливої iнформацii про змiну складу посадових осiб емітента
Правила добровільного медичного страхування (безперервного страхування здоров'я)
Правила добровільного страхування медичних витрат
Зміни та доповнення №1 до Правил добровільного страхування медичних витрат
Правила добровільного страхування здоров'я на випадок хвороби
Правила добровільного страхування від нещасних випадків
Правила добровільного страхування фінансових ризиків
Правила добровільного страхування виданих гарантій (порук) та прийнятих гарантій
Правила добровільного страхування кредитів (у т.ч. відповідальності позичальника за непогашення кредиту)
Правила добровільного страхування інвестицій
Правила добровільного страхування майна (іншого, ніж передбачено пунктами 5-9 статті 6 Закону України "Про страхування")
Зміни №1 до Правил добровільного страхування майна (іншого, ніж передбачено пунктами 5-9 статті 6 Закону України "Про страхування")
Правила добровільного страхування від вогневих ризиків та ризиків стихийних явищ
Зміни №1 до Правил добровільного страхування від вогневих ризиків та ризиків стихийних явищ
Правила добровільного страхування сільськогосподарської продукції
Правила добровільного страхування наземного транспорту (крім залізничного)
Зміни №1 до Правил добровільного страхування наземного транспорту (крім залізничного)
Правила добровільного страхування вантажів та багажу (вантажобагажу)
Правила добровільного страхування відповідальності перед третіми особами (іншої, ніж передбачена пунктами 12-14 статті 6 Закону України "Про страхування")
Доповнення 1 до Правил добровільного страхування відповідальності перед третіми особами (іншої, ніж передбачена пунктами 12-14 статті 6 Закону України "Про страхування")
Правила добровільного страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)
Схематичне зображення структури власності
Відомості про власників істотної участі в АТ СК МЕГА-ГАРАНТ
Відомості про остаточних ключових учасників у структурі власності АТ СК МЕГА-ГАРАНТ
Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік
Особлива інформація емітента_1_30.04.2021
Особлива інформація емітента_2_30.04.2021
Особлива інформація емітента_3_30.04.2021
Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента_31.03.2021
Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік
Повідомлення про особливу інформацію
Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій
Бюлетень для голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій
Повідомлення про дистанційне проведення чергових Загальних зборів акціонерів Товариства 21.12.2020 р.
Оголошення про результати проведення відкритого конкурсу з відбору суб’єкта аудиторської діяльності
Оголошення про проведення відкритого конкурсу з відбору суб’єкта аудиторської діяльності
Порядок проведення відкритого конкурсу з відбору суб’єкта аудиторської діяльності
Відомості про зміну складу посадових осіб p7s
Відомості про зміну складу посадових осіб
Інформація про умови та порядок діяльності АТ "СК "Мега-Гарант" щодо надання фінансових послуг
Повідомлення про скасування проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства 23.04.2020
Повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства 23.04.2020
Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій
Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік
Звіт незалежного аудитора станом на 31.12.2017 р.
Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2017 р.
Звіт про власний капітал за 2017 рік
Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2017 рік
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2017 рік
Примітки до фінансової звітності_2017 р.
Відомості про зміну типу товариства 25.04.2018 р.
Відомості про зміни у складі посадових осіб емітента 25.04.2018 р.
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 25.04.2018 р.
Повідомлення про проведення загальних зборів Товариства 25.04.2018 р.
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів 22.02.2018 р.
Відомості про зміни у складі посадових осіб емітента 29.08.2017 р.
Інформація про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства, обраних 28.04.2016 р. та обрання нового складу Наглядової ради 25.04.2017 р.
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента для опублікування у офіційному друкованому виданні 25.04.2017 р.
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 27.02.2017 р.
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 01.09.2016 р.
До уваги акціонерів ПАТ "СК "МЕГА-ГАРАНТ" - відомості про зміну складу уповноважених осіб емітента 29.04.2016 р.
До уваги акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МЕГА-ГАРАНТ» 21.03.2016 р.
Річна інформація емітента цінних паперів 2016
Баланс (звіт про фінансовий стан) 2016
Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) 2016
Звіт про рух коштів 2016
Звіт про власний капітал 2016
Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) 2016
Примітки 2016
Річна інформація емітента цінних паперів 2015
Баланс (звіт про фінансовий стан) 2015
Звіт незалежного аудитора 2015
Річний звіт страховика 2015
Повідомлення про проведення загальних зборів Товариства 23.04.2019 р.
Повідомлення про проведення річних зборів_30/04/2021
Інформація про кількість акцій
Відомості про власників істотної участі АТ СК МЕГА-ГАРАНТ 01-01-2022
Відомості про остаточних ключових учасників АТ СК МЕГА-ГАРАНТ 01012022
Схематичне зображення структури власності

Програми страхування

Програми страхування
ПРОПОЗИЦІЯ (ОФЕРТА) щодо укладення електронного договору обов’язкового особистого страхування від нещасних випадків на транспорті (страхування водіїв)_22.12.2021
Публічна пропозиція (Оферта) щодо укладання договору добровільного страхування від нещасного випадку за програмою страхування "Добровільне страхування від нещасного випадку "Автоцивілка"_600_ діє з 10.12.2021
ПРОПОЗИЦІЯ (ОФЕРТА) щодо укладення електронного договору обов’язкового особистого страхування від нещасних випадків на транспорті (страхування водіїв)
Публічна пропозиція (Оферта) щодо укладання договору добровільного страхування від нещасного випадку за програмою страхування "Добровільне страхування від нещасного випадку "Автоцивілка"_150_ діє з 01.07.2021
Публічна пропозиція (Оферта) щодо укладання договору добровільного страхування від нещасного випадку за програмою страхування "Добровільне страхування від нещасного випадку "Автоцивілка"_200_ діє з 01.07.2021
Публічна пропозиція (Оферта) щодо укладання договору добровільного страхування від нещасного випадку за програмою страхування "Добровільне страхування від нещасного випадку "Автоцивілка"_250_ діє з 01.07.2021
Публічна пропозиція (Оферта) щодо укладання договору добровільного страхування від нещасного випадку за програмою страхування "Добровільне страхування від нещасного випадку "Автоцивілка"_300_ діє з 01.07.2021
Публічна пропозиція (Оферта) щодо укладання договору добровільного страхування від нещасного випадку за програмою страхування "Добровільне страхування від нещасного випадку "Автоцивілка"_350_ діє з 01.07.2021
Публічна пропозиція (Оферта) щодо укладання договору добровільного страхування від нещасного випадку за програмою страхування "Добровільне страхування від нещасного випадку "Автоцивілка"_400_ діє з 01.07.2021
Публічна пропозиція (Оферта) щодо укладання договору добровільного страхування від нещасного випадку за програмою страхування "Добровільне страхування від нещасного випадку "Автоцивілка"_450_ діє з 01.07.2021
Публічна пропозиція (Оферта) щодо укладання договору добровільного страхування від нещасного випадку за програмою страхування "Добровільне страхування від нещасного випадку "Автоцивілка"_500_ діє з 01.07.2021
Публічна пропозиція (Оферта) щодо укладання договору добровільного страхування від нещасного випадку за програмою страхування "Добровільне страхування від нещасного випадку "Автоцивілка" діє з 12.03.2021
Програма страхування "Добровільне страхування від нещасного випадку "Автоцивілка"
Публічна пропозиція (Оферта) щодо укладання договору добровільного страхування від нещасного випадку за програмою страхування "Добровільне страхування від нещасного випадку "Автоцивілка" діє з 03.02.2021
Публічна пропозиція (Оферта) щодо укладання договору добровільного страхування від нещасного випадку за програмою страхування "Добровільне страхування від нещасного випадку "Автоцивілка" діє з 01.12.2020
Публічна пропозиція (Оферта) щодо укладання договору добровільного страхування від нещасного випадку за програмою страхування "Добровільне страхування від нещасного випадку "Автоцивілка" діє з 01.11.2020
Програма добровільного страхування "Добровільна автоцивілка"
Публічна пропозиція (Оферта) за програмою страхування "Добровільна автоцивілка"
Публічна пропозиція (Оферта) щодо укладання договору добровільного страхування від нещасного випадку за програмою страхування "Добровільне страхування від нещасного випадку "Автоцивілка" діє з 01.06.2019
Програма страхування "Добровільне страхування від нещасного випадку "Автоцивілка"
Програма страхування "Експрес страхування майна 30/365"
Програма страхування "Експрес страхування від нещасного випадку"
Програма страхування скла транспортного засобу на випадок протиправних дій третіх осіб з метою крадіжки майна
Договір страхування mini-КАСКО ч. 1
Договір страхування mini-КАСКО ч. 2
Програма експрес-страхування майна на 30 днів вартістю 20 гривень (діє з 12.12.2017)
Програма експрес-страхування майна на 30 днів вартістю 10 гривень (діє з 12.12.2017)
Програма експрес-страхування майна на 365 днів вартістю 240 гривень (діє з 12.12.2017)
Програма експрес-страхування майна на 180 днів вартістю 120 гривень (діє з 22.12.2017)
Програма страхування від нещасного випадку
Договір страхування НВЗ
Програма страхування НВЗ