Повiдомлення про виникнення особливоi iнформацii про змiну складу посадових осiб емітента