S0100213 Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах) 2019