Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)