Особисте страхування

Особисте страхування – форма захисту фізичних осіб від ризиків, які загрожують життю людини, його працездатності, здоров’ю.

Особисте страхування може проводитися в обов’язковій і добровільній формі. Велика частина договорів страхування укладається на основі вільного волевиявлення сторін: немає примусу страхувальника до укладення договору, також страховик має право відмовитися від прийняття на себе ризиків страхувальника.

Фінансовий захист життя і здоров'я

Покриття медичних витрат

Гнучкість при формуванні необхідної медичної програми

Добровільне медичне страхування

Добровільне медичне страхування (ДМС) – один з видів особистого страхування, який забезпечує можливість повної або часткової компенсації витрат Застрахованої особи на медичні та медико-профілактичні послуги.

Виплати здійснюються відповідно до умов укладеного договору та Правил страхування.

Покривається амбулаторна, стаціонарна і швидка медична допомога:

 • стаціонарна допомога – організація екстреної госпіталізації в спеціалізовані відділення лікувальних установ відповідно до профілю захворювання; функціональні, лабораторні, інструментальні дослідження і діагностика (рентген-діагностика, ендоскопічні та ультразвукові методи обстеження); забезпечення необхідними медикаментами при лікуванні в стаціонарі; відшкодування вартості медикаментів і платних медичних послуг; оплата перебування в палатах закладів охорони здоров’я; оперативне втручання; лікувальні маніпуляції та процедури; організація стаціонарної допомоги.
 • амбулаторна допомога – організація консультативної допомоги в амбулаторних умовах лікарями за профілем захворювання, проведення необхідних діагностичних та лабораторних досліджень до моменту встановлення первинного діагнозу, не включаючи повторні консультації та обстеження.
 • невідкладна медична допомога – надання цілодобового виклику виїзних бригад швидкої та невідкладної медичної допомоги (загальнопрофільних і спеціалізованих); надання первинної медико-санітарної допомоги; проведення експрес-діагностичних та лабораторних досліджень при виклику бригади швидкої медичної допомоги; організація госпіталізації в лікувально-профілактичний заклад; медичне транспортування, медична евакуація.

Страхова сума – 40 000 грн.

Страховий тариф – від 1,7% в рік.

Добровільне страхування здоров'я від нещасного випадку

Страхування від нещасного випадку гарантує, що страхова компанія здійснить страхову виплату, якщо з Застрахованою особою станеться нещасний випадок, який призведе до розладу здоров’я (травми, ушкодження, порушення функцій організму тощо) або спричинить смерть Застрахованої особи.

Страхову виплату за договором добровільного страхування від нещасного випадку отримує або сама Застрахована особа, або його Вигодонабувач, визначений у договорі страхування, або спадкоємці за законом.

Договір добровільного страхування від нещасного випадку може бути укладений щодо таких ризиків: тимчасової втрати працездатності, стійкої втрати працездатності (встановлення I, II або III групи інвалідності), смерті Застрахованої особи в результаті нещасного випадку.

 

Добровільне страхування здоров'я на випадок хвороби та від нещасного випадку

Страхування на випадок захворювання і від нещасного випадку гарантує, що страхова компанія здійснить страхову виплату, якщо з Застрахованою особою станеться нещасний випадок або раптове захворювання (крім хронічних захворювань), що спричинить смерть Застрахованої особи або втрату працездатності.

Страхову виплату отримує або вигодонабувач, визначений у договорі страхування, або спадкоємці за Законом.

Страховими випадками є:

 • смерть, втрата працездатності Застрахованої особи в результаті раптового захворювання
 • смерть, втрата працездатності Застрахованої особи в результаті нещасного випадку.

Страховий тариф за цим договором страхування – від 2% від страхової суми.

Обов'язкове страхування від нещасного випадку на транспорті

Обов’язкове особисте страхування від нещасних випадків на транспорті здійснюється на умовах, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 14 серпня 1996 № 959 зі змінами та доповненнями на випадок настання смерті, тимчасової або постійної втрати працездатності водія і / або пасажирів транспортного засобу під час ДТП.

Застрахованими вважаються:

 • пасажири – з моменту оголошення посадки в автобус або інший транспортний засіб до моменту завершення поїздки
 • водії – тільки на час обслуговування поїздки.

Обов’язкове страхування від нещасного випадку на транспорті не поширюється на пасажирів автомобільного транспорту на міських маршрутах.

Розмір страхової суми для кожного застрахованого становить 6000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 102 000 грн.

Страховий тариф залежить від терміну страхування, кількості застрахованих осіб та визначається в розмірі до 0.18% страхової суми для водіїв, і до 3% від вартості проїзду для пасажирів.

Обов'язкове страхування пожежних дружин

Страхування працівників відомчої пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд), здійснюється з метою захисту їхнього життя та здоров’я під час виконання своїх обов’язків. Страхування здійснюється за рахунок коштів, передбачених в кошторисах підприємств, установ і організацій, на утримання пожежної охорони та членів добровільних пожежних дружин, де вони створені.

Працівники місцевої пожежної охорони страхуються – за рахунок юридичних осіб, які утримують підрозділи цієї охорони, або за рахунок місцевого бюджету.

Страхові випадки – це нещасні випадки, які сталися під час дії договору страхування, та призвели до:

 • смерті застрахованої особи
 • постійної втрати застрахованою особою працездатності (або її зниження) з встановленням інвалідності
 • тимчасової втрати застрахованою особою працездатності.

Страхова сума може досягати розміру десятирічної заробітної плати.

Страховий тариф коливається від 0,1% до 2,0% і залежить від розміру страхової суми за договором і кількості застрахованих осіб.

Популярні продукти

Особисте страхування в Мега-Гарант

Однією з форм фінансового захисту є особисте страхування, мета якого – забезпечити компенсацію ризиків, що впливають на здоров’я і працездатність. Інтенсивний темп життя супроводжується потенційно небезпечними ситуаціями, тому ми рекомендуємо вам отримати даний поліс.

Допоможе вам оформити особисте і майнове страхування компанія «Мега-Гарант». Відповідні виплати будуть відомі вам завчасно, вони не підлягають оподаткуванню і чітко прописуються в договорі, який ми з вами підписуємо. Пільги і тарифи фіксуються на весь термін співробітництва, тому у вас не повинно бути приводу для занепокоєння.

Особисте і майнове страхування від «Мега-Гаранта»

Спектр полісів, що надаються в рамках договору доволі різноманітний, тому зазначимо найбільш затребувані серед них:

 • від нещасного випадку,
 • через хворобу,
 • на туристичні медичні витрати,
 • для пожежних дружин
 • від нещасного випадку для пасажирів і водія.

Відзначимо, що особисте страхування в Україні буває добровільним і обов’язковим. Договори першого типу складаються по вільному волевиявленню сторін, а другі, в основному, стосуються небезпечних умов праці та пасажирських перевезень.

За полісами, що стосуються захворювання і нещасних випадків, здійснюються виплати незалежно від суми соціального забезпечення та державного страхування, що належить фізичній особі.

Яке буває добровільне особисте страхування:

 • здоров’я,
 • медичне,
 • від нещасних випадків.

Страхова сума становить шість тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на 1 застраховану особу. Грошовий еквівалент виплати при цьому фіксується в договорі окремо для кожної ситуації:

 • при смерті – 100%,
 • при інвалідності 1-ї групи – 90%,
 • 2-й – 75%,
 • 3-й – 50%.

За міжнародною практикою добровільного особистого страхування оцінка потенційних ризиків фізичної особи проводиться в трьох спектрах:

 • фінансовому – рівень доходів,
 • медичному – стан здоров’я,
 • суб’єктивному – звички, інтереси, варіанти проведення дозвілля.

У разі обов’язкового особистого страхування внесок і компенсація регулюється законом, на відміну від добровільного, де даний показник складається індивідуально для кожного випадку. Застосовується воно для водіїв і пасажирів автомобільного, електричного і залізничного транспорту. Припустимо, для шоферів страховий платіж зафіксований в розмірі 0,18% від суми страховки кожної перевезеної особи.