Страхування відповідальності

Страхування відповідальності – галузь страхування, яка об’єднує різноманітні види страхування, в яких в якості об’єкта страхування виступає майновий інтерес, пов’язаний з відшкодуванням страхувальником (застрахованою особою) заподіяної ним шкоди особі або майну третіх осіб.

Метою страхування відповідальності є страховий захист інтересів можливих причин шкоди, які в кожному страховому випадку знаходять своє конкретне грошове вираження.

Страхування відповідальності передбачає можливість при заподіянні шкоди як здоров’ю, так і майну третіх осіб в силу Закону або за рішенням суду виробляти відповідні виплати, що компенсують заподіяну шкоду. При страхуванні відповідальності третьою стороною (третьою особою) можуть виступати будь-які, але певні заздалегідь особи.

Можливість застрахувати як обов'язкові, так і добровільні види відповідальності

Вигідні умови страхування

Цілодобова підтримка фахівців контакт-центру

Обов'язкове страхування відповідальності власників зброї

Відповідальність власників зброї – це обов’язкове страхування цивільної відповідальності громадян України, що мають у власності чи іншому законному володінні зброю, за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або майну внаслідок володіння, зберігання чи використання цієї зброї.

Відповідно до Закону, страхова сума по відшкодуванню шкоди, заподіяної життю та здоров’ю третіх осіб, становить 11 000 грн., заподіяної майну третіх осіб – 30 000 грн.

Страховий тариф за один рік страхування за цим договором визначається, виходячи з розміру одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, і становить 17 грн.

Обов'язкове страхування відповідальності перевізників небезпечних вантажів 

Страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів – обов’язковий вид страхування.

Страхувальниками можуть бути:

 • відправник небезпечного вантажу
 • перевізник небезпечного вантажу
 • одержувач небезпечного вантажу.

Страхова сума встановлюється за кожну повну та неповну тонну небезпечного вантажу і залежить від:

 • класу небезпеки вантажу
 • виду перевезення
 • обсягу вантажу
 • терміну страхування
 • та інших умов, які можуть збільшити або зменшити ризик виникнення страхового випадку.

Добровільне страхування відповідальності перед третіми особами

Страхування відповідальності є надійним способом захисту майнових інтересів підприємств і фізичних осіб, і пов’язано з обов’язком відшкодувати шкоду, заподіяну майну, життю або здоров’ю третіх осіб. Страховий захист може поширюватися на громадянську відповідальність, пов’язану як з приватним життям страхувальника, так і з підприємницькою діяльністю.

Фактори, від яких залежить вартість страхування:

 • результати аналізу заяви на страхування
 • розмір страхових сум (ліміт відповідальності)
 • рівень франшизи (розмір збитків, які несе сам клієнт)
 • виконані заходи безпеки на об’єктах страхування
 • вид діяльності страхувальника
 • перелік обраних ризиків.

Популярні продукти

Страхування цивільної відповідальності

Захистити майнові інтереси і відшкодувати витрати, пов’язані із заподіянням шкоди третій особі допоможе страхування відповідальності, оформити яке вам пропонує компанія “Мега Гарант”. Отриманий поліс надає можливість компенсувати збитки та зберігає ваші фінанси. Ми здійснюємо страхування цивільної відповідальності власників зброї, перевізників небезпечних вантажів, а також професійної та підприємницької діяльності.

Ризик завдати шкоди стороннім людям завжди присутній в нашому житті. Страхування відповідальності дозволяє якісно врегулювати виниклі фінансові проблеми. Законодавством України передбачається оформлення обов’язкових та добровільних полісів.

Страхування відповідальності перед третіми особами пропонує СК “Мега Гарант”

Обов’язкове оформлення поліса передбачено законодавством України для власників зброї і перевізників небезпечних вантажів. В інших ситуаціях страхова відповідальність носить добровільний характер. При цьому розмір компенсації встановлюється за домовленістю сторін. Ліміти відшкодування за полісом визначаються при підписанні договору в індивідуальному порядку.

Обов’язкове страхування відповідальності зазначає такі виплат:

 • За шкоду здоров’ю – згідно з діючим законодавством на момент оформлення поліса.
 • За майнові збитки – відповідно до реальної вартості пошкоджених об’єктів.

Страхування відповідальності власників зброї

Даний поліс є обов’язковим, оформлюється з метою компенсації збитків, що заподіяні власником зброї стороннім особам або їх майну. Завдана шкода може бути через її зберігання чи використання. Від характеру втрат залежить і сума компенсації по страховому полісу:

 • При майнових збитках – максимум 30 000 грн.
 • При заподіянні шкоди життю – 11 000 гривень.
 • Отриманні інвалідності І групи – 8 250 грн.
 • ІІ групи – 5 500 гривень.
 • ІІІ групи – 2 750 грн.
 • Втраті працездатності – 20 грн за кожен день, але не більше 2 500 грн.

В Україні передбачається обов’язкова страховка для власників зброї таких типів:

 • виготовлена за спецзамовленням,
 • стрілецька несучасна,
 • навчальна,
 • бойова нарізна,
 • спортивна,
 • холодна,
 • пневматична,
 • мисливська гладкоствольна та нарізна.

Страховими ризиками в даному випадку є смерть людини, втрата працездатності, отримання групи інвалідності, а також знищення чи пошкодження власності фізичних чи юридичних осіб. Страховий договір в цьому випадку складається на період від 1 до 10 років.