Вниманию акционеров ПУБЛИЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «МЕГА-ГАРАНТ»

До уваги акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МЕГА-ГАРАНТ» (далі за текстом — ПАТ «СК «МЕГА-ГАРАНТ»), код за ЄДРПОУ 30035289,

адреса: 61022, ХАРКІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ХАРКІВ, ВУЛИЦЯ СУМСЬКА, БУДИНОК 39

У відповідності з Рішенням Наглядової ради ПАТ «СК «МЕГА-ГАРАНТ» (Протокол №74 від 16.01.2018), позачергові Загальні збори ПАТ «СК «МЕГА-ГАРАНТ» відбудуться «22» лютого 2018 року о 10-00 за адресою: 61022, ХАРКІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ХАРКІВ, ВУЛИЦЯ СУМСЬКА, БУДИНОК 39, третій поверх, кімната 97.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного та проекти рішень по них:

Право на участь в позачергових Загальних зборах мають акціонери, яких внесено до переліку акціонерів ПАТ «СК «МЕГА-ГАРАНТ», що складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення позачерговихЗагальних зборів, тобто станом на 24 годину «16» лютого 2018 року.

Реєстрація акціонерів (їх представників) відбуватиметься «22» лютого 2018 року за місцем проведення позачергових Загальних зборів з 9-00 до 9-50 за київським часом.

Учаснику позачергових Загальних зборів необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу, а також довіреність на право представляти інтереси акціонера на позачергових Загальних зборах,оформлену відповідно до вимог чинного законодавства (за необхідності).

Акціонери (їх представники) від дати надіслання повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів до дати проведення позачергових Загальних зборів включно можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного в робочі дні та в робочий час за адресою: 61022, ХАРКІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ХАРКІВ, ВУЛИЦЯ СУМСЬКА, БУДИНОК 39, третій поверх, тел.: (057) 719-68-22.

Посадова особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових Загальних зборів, – Голова Правління ПАТ «СК «МЕГА-ГАРАНТ» Погорєлова Наталія Віталіївна. Довідки за телефоном: тел.: (057) 719-68-22.

Адреса власного веб-сайту ПАТ «СК «МЕГА-ГАРАНТ», на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів: http://megagarant.com

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Голова Правління ПАТ «СК «МЕГА-ГАРАНТ»           Погорєлова Н.В.

«23» січня 2018 року

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів опубліковано у Бюлетні «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку»  № 15(2768)  від 23.01.2018р.