Ліцензії та документи| Megagarant страхование

Ліцензії та документи

Загальні документи

Загальні документиФінансова звітність

Фінансова звітність


Інформація, що підлягає оприлюдненню

Інформація, що підлягає оприлюдненню
Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік
Звіт незалежного аудитора станом на 31.12.2017 р.
Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2017 р.
Звіт про власний капітал за 2017 рік
Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2017 рік
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2017 рік
Примітки до фінансової звітності_2017 р.
Відомості про зміну типу товариства 25.04.2018 р.
Відомості про зміни у складі посадових осіб емітента 25.04.2018 р.
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 25.04.2018 р.
Повідомлення про проведення загальних зборів Товариства 25.04.2018 р.
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів 22.02.2018 р.
Відомості про зміни у складі посадових осіб емітента 29.08.2017 р.
Інформація про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства, обраних 28.04.2016 р. та обрання нового складу Наглядової ради 25.04.2017 р.
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента для опублікування у офіційному друкованому виданні 25.04.2017 р.
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 27.02.2017 р.
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 01.09.2016 р.
До уваги акціонерів ПАТ "СК "МЕГА-ГАРАНТ" - відомості про зміну складу уповноважених осіб емітента 29.04.2016 р.
До уваги акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МЕГА-ГАРАНТ» 21.03.2016 р.
Річна інформація емітента цінних паперів 2016
Баланс (звіт про фінансовий стан) 2016
Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) 2016
Звіт про рух коштів 2016
Звіт про власний капітал 2016
Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) 2016
Примітки 2016
Річна інформація емітента цінних паперів 2015
Баланс (звіт про фінансовий стан) 2015
Звіт незалежного аудитора 2015
Річний звіт страховика 2015