Страхування відповідальності | Megagarant страхование

Страхування відповідальності

Страхування відповідальності – галузь страхування, яка об’єднує різноманітні види страхування, в яких в якості об’єкта страхування виступає майновий інтерес, пов’язаний з відшкодуванням страхувальником (застрахованою особою) заподіяної ним шкоди особі або майну третіх осіб.

Метою страхування відповідальності є страховий захист інтересів можливих причин шкоди, які в кожному страховому випадку знаходять своє конкретне грошове вираження.

Страхування відповідальності передбачає можливість при заподіянні шкоди як здоров’ю, так і майну третіх осіб в силу Закону або за рішенням суду виробляти відповідні виплати, що компенсують заподіяну шкоду. При страхуванні відповідальності третьою стороною (третьою особою) можуть виступати будь-які, але певні заздалегідь особи.

Можливість застрахувати як обов'язкові, так і добровільні види відповідальності

Вигідні умови страхування

Цілодобова підтримка фахівців контакт-центру

Обов'язкове страхування відповідальності власників зброї

Відповідальність власників зброї – це обов’язкове страхування цивільної відповідальності громадян України, що мають у власності чи іншому законному володінні зброю, за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або майну внаслідок володіння, зберігання чи використання цієї зброї.

Відповідно до Закону, страхова сума по відшкодуванню шкоди, заподіяної життю та здоров’ю третіх осіб, становить 11 000 грн., заподіяної майну третіх осіб – 30 000 грн.

Страховий тариф за один рік страхування за цим договором визначається, виходячи з розміру одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, і становить 17 грн.

Обов'язкове страхування відповідальності перевізників небезпечних вантажів 

Страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів – обов’язковий вид страхування.

Страхувальниками можуть бути:

 • відправник небезпечного вантажу
 • перевізник небезпечного вантажу
 • одержувач небезпечного вантажу.

Страхова сума встановлюється за кожну повну та неповну тонну небезпечного вантажу і залежить від:

 • класу небезпеки вантажу
 • виду перевезення
 • обсягу вантажу
 • терміну страхування
 • та інших умов, які можуть збільшити або зменшити ризик виникнення страхового випадку.

Добровільне страхування відповідальності перед третіми особами

Страхування відповідальності є надійним способом захисту майнових інтересів підприємств і фізичних осіб, і пов’язано з обов’язком відшкодувати шкоду, заподіяну майну, життю або здоров’ю третіх осіб. Страховий захист може поширюватися на громадянську відповідальність, пов’язану як з приватним життям страхувальника, так і з підприємницькою діяльністю.

Фактори, від яких залежить вартість страхування:

 • результати аналізу заяви на страхування
 • розмір страхових сум (ліміт відповідальності)
 • рівень франшизи (розмір збитків, які несе сам клієнт)
 • виконані заходи безпеки на об’єктах страхування
 • вид діяльності страхувальника
 • перелік обраних ризиків.

Популярні продукти

Компанія Мега - Гарант